You are currently viewing Zaburzenia Snu a Neurofeedback
Terapia bezsenności EEG Biofeedback

Zaburzenia Snu a Neurofeedback

Tak wiele zależy od snu.  Jeśli jakość snu nie jest dobra, jesteśmy podatni na zmęczenie, depresję, obniżony nastrój, choroby, niewydolność poznawczą, lęk i skłonność do wypadków.  

Jakość snu zależy nie tylko od tego, jak długo się śpi.  Często możemy spać przez długi czas, ale budzimy się zmęczeni.  Zamartwianie się może wpływać na nasz sen, a jeśli nie możemy spać, martwimy się, co dodatkowo obniża jakość snu i tworzy się błędne koło.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na to, czy się wysypiamy.  Nieodpowiednia higiena snu związana ze szkodliwymi nawykami, złe odżywianie, depresja, nadmierne zamartwienie się lub zbytnie pobudzenie są oczywistymi czynnikami, które mogą obniżyć jakość snu.  

Badania neurologiczne dowodzą jednak, że wiele osób jest predysponowanych do zaburzeń snu.  Są to osoby, które mają specyficzną architekturę fal mózgowych. Odpowiednie występowanie fal mózgowych w różnych rejonach mózgu oraz  proporcje między nimi wpływają na zdolność mózgu do wyciszenia się lub są związane z „gadaniną” mózgu, czyli tak zwanym „busy brain”.  Fale mózgowe odpowiadają więc za to, że niektóre osoby mogą mieć słabą tolerancję na stres, więc każda stresująca sytuacja natychmiast wpływa na ich sen.  Takie osoby mogą się przedwcześnie wybudzać i mieć trudności z ponownym zaśnięciem.  Niektóre osoby natomiast śpią przez długi czas, ale budzą się zmęczone.  Wszystkie te warunki są związane ze specyficznymi anomaliami fal mózgowych, które można skorygować za pomocą neuroterapii.

Stosując diagnostyczny skrypt ClinicalQ stworzony przez dr. Paul G. Swingle ze SwingleClinic w Kanadzie można określić, które obszary mózgu są odpowiedzialne za złą jakość snu i przewlekłe zmęczenie i na nich skupić uwagę terapeutyczną. Doświadczony terapeuta EEG Biofeedback po wykonaniu diagnozy metodą ClinicalQ jest w stanie powiedzieć, co jest przyczyną zaburzeń snu. Najczęściej przyczyny te leżą w potylicznym obszarze mózgu i są za nie odpowiedzialne fale Alpha, Beta i Theta a także stosunek dwóch ostatnich fal między sobą Theta/Beta. Ważna jest również ilość fal Beta oraz SMR w części centralnej mózgu.

Na szczęście mózg jest bardzo plastyczny i jest „wdzieczny”, gdy zapewni mu się warunki, które ułatwią  dokonanie zmian. Stosując odpowiednie protokoły podczas treningów EEG Biofeedback można zadziałać na przyczynę bezsenności tj. nieodpowiednie rozłożenie fal mózgowych. Dzięki przywróceniu równowagi między falami, mózg jest w stanie zacząć odpoczywać podczas snu.

Zaburzenia snu a trening EEG Biofeedback