Integracja Bilateralna - harmonizacja mózgu i ciała, terapia w domu klienta

INTEGRACJA BILATERALNA -skuteczna metoda harmonizacji ciała i mózgu

Integracja bilateralna

Co to jest Integracja Bilateralna?

W Neurocentrum Gutek jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować naszym pacjentom najnowocześniejsze i innowacyjne metody terapeutyczne. Jedną z naszych najbardziej fascynujących propozycji jest Integracja Bilateralna – holistyczna technika, która kładzie nacisk na optymalną współpracę obu półkul mózgu oraz lewej i prawej strony ciała jako kompleksowego systemu. Metoda ta, opracowana przez Sheilę Dobie (OBE) we współpracy z Kirsty Brown i Andrew Dalziell, zapewnia wsparcie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy borykają się z trudnościami w nauce, zachowaniu lub chcą osiągnąć pełen potencjał. Integracja Bilateralna jest zdumiewającą prostą metodą, która harmonizuje mózg i ciało, pomagając osiągnąć wewnętrzną równowagę i pełniejsze funkcjonowanie. Ma na celu rozwijanie doskonałej koordynacji, równowagi i kontroli postawy, co pozwala na odpowiedni rozwój i wzmacnianie systemów sensorycznych oraz rozwijanie umiejętności poruszania się i myślenia, które prowadzą do zdolności wieloprocesowych i wielozadaniowych.

Kto może skorzystać z Programu Integracji Bilateralnej?

Kto może skorzystać z programu Integracji Bilateralnej?

Dzieci w różnym wieku, młodzież i dorośli:

 •  z trudnościami w uczeniu się motorycznym i poznawczym lub problemami z zachowaniem
 • opóźnionym rozwojem lub osiągającymi wyniki poniżej swojego potencjału.
 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 •  z zaburzeniem rozwoju koordynacji ruchowej (dyspraksją).
 •  z dysleksją.
 • z zaburzeniem uwagi (ADHD).
 • słabymi umiejętnościami słuchowymi.
 • z trudnościami w koncentracji i pamięci.
 • niską motywacją szkolną i niską samooceną.
 • o wysokiej inteligencji, które nie osiągają pełnego potencjału.
 • z fizycznymi i poznawczymi trudnościami po przebytej chorobie, takiej jak udar.
 • sportowcy ze wszystkich dyscyplin i poziomów zaawansowania.

Co możesz zyskać dzięki programowi Integracji Bilateralnej?

Program ćwiczeń skupia się na harmonizacji pracy mózgu i ciała, co przyczynia się do poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w:

 • poprawie zdolności sensorycznych i poznawczych.
 • zwiększeniu uwagi, koncentracji i pamięci.
 • zwiększaniu świadomości ciała
 • rozwoju równowagi, koordynacji i kontroli postawy.
 • rozwijaniu  umiejętności percepcji przestrzennej i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijaniu  motoryki dużej i małej.
 • wspieraniu percepcji i integracji sensorycznej.
 • treningu umiejętności czytania i pisania.
 • optymalizacji umiejętności matematycznych.
 • poprawie funkcjonowania pamięci roboczej.
 • wzmacnianiu pewności siebie i umiejętności społecznych.

Jak działa program Integracji Bilateralnej?

Program stworzony przez Sheila Dobie OBE (Szkocja) jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Osoby uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała.

Podstawowe cechy charakteryzujące program to:

• Ćwiczenia opierają się na naturalnym rozwoju ruchowym człowieka.
• Skupiają się na rozwijaniu zarówno motoryki ogólnej, jak i precyzyjnej, równowagi oraz kontroli postawy.
• Proces ćwiczeń jest stopniowy – od prostych do bardziej skomplikowanych ruchów. • Ćwiczenia mogą być wykonywane zarówno w sposób aktywny, jak i pasywny.
• Początkowo ćwiczenia wykonywane są w pozycji leżącej, a następnie w pozycji stojącej i dynamicznej.

Procedura, kroki:

Procedura dla klienta składająca się z różnych etapów wygląda następująco:

1. Kwestionariusz

Kwestionariusz zawiera przydatne informacje dotyczące rozwoju od okresu ciąży, pierwszych lat życia aż do chwili obecnej. Ta informacja jest wykorzystywana do oceny, czy zaleca się pierwszą konsultację. Zadzwoń a wypełnimy razem kwestionariusz lub otrzymasz go na maila do samodzielnego wypełnienia.

2. Pierwsza konsultacja telefoniczna

Omówienie informacji przesłanych za pomocą kwestionariusza, a także przeprowadzenie wstępnej oceny, aby ustalić, czy konieczna jest diagnoza i program interwencyjny. 

3. Pełna ocena

Pełna ocena jest spersonalizowana i obejmuje kompleksową diagnozę ocenę w różnych obszarach, takich jak:

– Równowaga i kontrola postawy
– Koordynacja (zarówno ogólna, jak i precyzyjna kontrola mięśni)
– Umiejętności słuchowe
– Kontrola ruchu oczu i inne zdolności wzrokowe
– Testy edukacyjne
– Pamięć i umiejętność sekwencjonowania

Po zakończeniu pełnej oceny wprowadzany jest program domowy.

4. Konsultacja dotycząca raportu i programu domowego.

Po pełnej ocenie zostaje dostarczony pisemny raport, a następnie odbywa się konsultacja, która umożliwia zadawanie pytań dotyczących informacji zawartych w raporcie oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących programu domowego.

5. Konsultacje kontrolne

Konsultacje kontrolne dają możliwość oceny postępów, odpowiedzi na ewentualne obawy oraz rozwijania interwencji. Trwają one około godziny i odbywają się co około 6 tygodni lub częściej w zależności od potrzeb.

6. Konsultacje końcowe
Konsultacje końcowe odbywają się po okresie 3 miesięcy oraz kolejnych 6 miesięcy po zakończeniu programu interwencyjnego. Zapewniają one, że osiągnięte postępy i zdobycze będą trwałe nawet po zakończeniu programu interwencyjnego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych etapów, zachęcamy do kontaktu z Barbarą Stachyrą – Gutek pod numerem telefonu 535 424 322, która postara się odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości.