Regulamin usług mobilnych Centrum Neuroterapii i Biofeedbacku Barbara Stachyra-Gutek

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkich klientów korzystających z mobilnych usług Centrum Neuroterapii i Biofeedbacku Barbara Stachyra-Gutek. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Terapię przeprowadza trener posiadający właściwe kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia terapii oferowanych przez Centrum Neuroterapii i Biofeedbacku Barbara Stachyra-Gutek.
 2. Trening odbywa się w domu klienta. Trener dojeżdża do klienta w cenie terapii do 30 km od Świdnika. Przy większych odległościach cena ustalana jest indywidualnie.
 3. Rodzic / klient zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka lub swoim (jeżeli to jego dotyczy terapia) oraz rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełnienia kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka / siebie i powiadomienia o wszelkich problemach mających wpływ na terapię.
 4. Rodzic/klient jest zobowiązany zapewnić trenerowi miejsce parkingowe znajdujące się przy domu klienta. Miejsce powinno być bezpłatne. Jeśli miejsce parkingowe jest płatne, należy poinformować o tym fakcie trenera wcześniej. Może to wpłynąć na cenę treningu.
 5. Rodzic/klient jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki potrzebne do wykonania terapii w domu. Potrzebny jest osobny pokój, w którym panuje cisza. Pokój powinien być wyposażony w biurko (stolik), fotel z oparciem na głowę (treningi EEG Biofeedback), wygodne krzesła lub fotele, dostęp do gniazdka elektrycznego (przynajmniej dwa wejścia), brak włączonych urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu (telefony i inne urządzenia muszą być wyłączone).
 6. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: klient – trener lub jeśli jest taka potrzeba także przy udziale rodzica / opiekuna. Rodzic / opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.
 7. Klient na treningi powinien przyjść z czystymi włosami (chodzi o treningi EEG Biofeedback), co jest niezbędne do uzyskania odpowiedniej przewodności podczas podłączania.
 8. Opłata za trening lub pakiety treningów uiszczana jest w całości z góry na konto Centrum Neuroterapii i Biofeedbacku Barbara Stachyra-Gutek. Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej.
 9. Na stronie internetowej dostępny jest cennik. Z uwagi na wiele zmiennych w przypadku mobilnych treningów ostateczne Ceny za treningi ustalane są indywidualnie.
 10. Rejestracja na treningi jest zawsze potwierdzana telefonicznie.
 11. Odwołanie wizyty jest możliwe telefonicznie najpóźniej do godziny 18 dnia poprzedzającego terapię. Aby odwołać zajęcia należy: skutecznie, telefonicznie powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć. SMS, e-mail nie gwarantują dotarcia informacji w należytym czasie.
 12. W przypadku skutecznego odwołania wizyty telefonicznie i do godziny 18 dnia poprzedniego, możliwe jest przeniesienie treningów na inny termin.
 13. W przypadku braku odwołania treningu w terminie i w sposób określony w punkcie 11, trening uznaje się za odbyty. Zajęcia nieodwołane oraz odwołane w dniu zajęć są traktowane jako odbyte i zostaje naliczona pełna opłata, która nie podlega zwrotowi.
 14. Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.
 15. W przypadku, gdy Klient w dniu wizyty nie przyjmie trenera, bez skutecznego wcześniejszego poinformowania (patrz pkt. 11) zajęcia uznawane są za odbyte i zostaje naliczona pełna opłata, która nie podlega zwrotowi. Jeśli z umówionym Pacjentem nie będzie można się skontaktować to nie będzie rejestrowany na kolejne treningi. Jeśli będzie chciał skorzystać ponownie, to będzie musiał oczekiwać na wolny termin trenera.
 16. Spóźnienie na zajęcia z winy klienta nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie obniża ich ceny
 17. W przypadku braku odpowiednich warunków do przeprowadzenia treningu (patrz pkt 4 i 5), które mają wpływ na poprawne przeprowadzenie treningu, terapeuta może odmówić przeprowadzenia treningu. Wówczas opłata za zajęcia zostaje naliczona i nie podlega zwrotowi.
 18. Trener jest zobowiązany poinformować Klienta o nieobecności na umówionym treningu telefonicznie (dzwoniąc lub wysyłając smsa) nie później niż jeden dzień przed wizytą. W wyjątkowej sytuacji, gdy trener nie może dotrzeć na umówioną wizytę, obowiązkowo musi o tym poinformować telefonicznie i przełożyć wizytę na najbliższy i pasujący klientowi czas. Jeżeli klient nie będzie odbierał telefonu możliwe jest wysłanie do klienta smsa lub maila.3