You are currently viewing Terapia ADHD, Dysleksji a EEG Biofeedback
Trening EEG Biofeedback a ADHD

Terapia ADHD, Dysleksji a EEG Biofeedback

Najnowsze rozwiązania terapii ADHD, Dysleksji 

Terapia ADHD 

Według dr. Paula  G. Swingla jednym z największych sukcesów Neurofeedbacku  jest to , że możemy  go użyć  do uporządkowania chaosu związanego z  dzisiejszym absurdalnym  traktowaniem dzieci mających problemy z koncentracją uwagi oraz dzieci z ADD i ADHD  wkładając je do jednego „worka”.  

Dzieci, które są nieuważne lub hałaśliwe, mają często przypinaną łatkę pacjenta z  AD(H)D, a następnie poddawane są leczeniu farmakologicznemu. Należy przyjąć, że dzieci z natury są zwykle hałaśliwe. Niestety jako społeczeństwo staramy się wyciszać wiele zachowań typowych dla ich wieku.  Jak widomo dzieci mogą być nieuważne z wielu powodów:  znudzenia, przerażenia, niewygody, niepewności lub zdezorientowania, a nie koniecznie z  powodu neurologicznych zaburzeń.  Dzięki stosowaniu precyzyjnych,  sprawdzonych technik EEG Biofeedback  możliwe jest dokładne określenie charakteru trudności dziecka.

Neuroterapia (EEG Biofeedback) identyfikuje dokładną  lokalizację niewydolności funkcji mózgu.   Uzbrojony w te precyzyjne dane neuroterapeuta może trwale dokonać korekcji anomalii fal mózgowych.  Podczas treningów dziecko może być zaangażowane  w zadania takie jak czytanie, pisanie,  podczas gdy neuroterapeuta ustawia odpowiednie lokalizacje oraz parametry do treningu. 

EEG Biofeedbak  jest  niezwykle skuteczną i  bezpieczną metodą leczenia  ADD, ADHD lub innych zaburzeń uczenia się. 

 TYPY ADHD

Istnieje wiele różnych typów AD(H)D i  każdy z nich ma swoje własne wzorce  fal mózgowych. 

Do pierwszego z nich należą dzieci, które są określane jako „śniącymi na jawie”. U nich widoczna jest nadmierna amplituda wolnej częstotliwości (Theta)  na czubku głowy. Fale Theta są podwyższone zazwyczaj nad środkowymi i czołowymi obszarami mózgu, ale i często nad cała korą. Są to dzieci, które marzą na jawie, po prostu nie mogą się skupić, są zdezorganizowane i mają bardzo duże trudności ze skupieniem się na celu.

Drugi typ to tzw. „niespokojne  dzieci”, które po prostu nie mogą  „usiedzieć w miejscu” . Niestety, ale często tracą one skupienie i  koncentrację,  gdy bardzo ważne jest ich utrzymanie, na przykład podczas pracy na lekcji.   Fale mózgowe tych dzieci wykazują wyraźny nadmiar fal Theta nad korą czuciowo-ruchową oraz niedobór amplitudy o niskiej częstotliwości w tylnej części mózgu. Powoduje to po pierwsze, że mózg jest poważnie niedostymulowany i dziecko rozpaczliwie potrzebuje stymulacji. W tym momencie dziecko samo próbuje się ratować poprzez zachowanie nadpobudliwe, które jest sposobem na samoleczenie. Natomiast z drugiej strony niedobór amplitudy Theta lub nadmiar fal o wysokiej częstotliwości (Beta) w tylnej części mózgu wiąże się ze słabą tolerancją na stres, lęki i trudności w siedzeniu na miejscu.

W grupie ADHD mamy też dzieci, które są bardzo dobrze rozwinięte społecznie, a przez nauczycieli są nazywane „małe gaduły”. Niestety  ich niewłaściwe dla zasad panujących w klasie „prowadzenie życia towarzyskiego”  może doprowadzać nauczycieli do szaleństwa. Ponadto w czasie lekcji swoim „gadulstwem” mogą rozpraszać całą klasę. Są to dzieci, które przykładowo będą rozmawiać z kolegami, zamiast zwracać uwagę na nauczyciela. Mają bardzo duże trudności z utrzymaniem uwagi. Ten typ AD(H)D wykazuje wzorce fal mózgowych z nadmiarem amplitudy alfa w przedniej części mózgu.

TERAPIA ADHD w NEUROCENTRUM

Z uwagi na różnice w ułożeniu fal mózgowych w poszczególnych typach ADHD do każdego dziecka należy podejść indywidualnie dopasowując treningi EEG Biofeedback do specyficznego rozkładu fal mózgowych w jego mózgu.

Terapia Dysleksji

Osoby ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się,  jak dysleksja, również wykazują typowe, ale też indywidualne wzorce fal mózgowych. Często u nich występują niedobory fal beta lub nadmiar fal theta w obszarach czołowych, co można skorygować za pomocą EEG Biofeedback. W terapii osób z dysleksją bardzo przydatne jest równoległe stosowanie metod związanych treningiem czytania.