Co to jest Integracja Bilateralna i dlaczego jest ważna?

Czy Twoje dziecko…

 • potyka się o własne stopy? 
 • wydaje się ogólnie niezdarne?
 • ma trudności z koordynacją ruchów?
 • często opuszcza przedmioty?
 • prosi o pomoc wykonywaniu zadań oburęcznych, takich jak wiązanie butów, pisanie , otwieranie lub zamykanie słoików czy butelek?
 • ma trudności z wycinaniem, zapinaniem guzików, posługiwaniem się sztućcami?
 • ma trudności w prostych ćwiczeniach ruchowych jak łapanie piłki, kozłowanie, wykonywanie pajacyków,
 • z trudem odnajduje się w przestrzeni i stosowaniem pojęć lewy/prawy, nad/pod, przed/za.
 • ma słabą pamięć i problemy z koncentracją.
 • ma problemy z nauką.

To tylko niektóre  oznaki trudności z Integracją Bilateralną.

Ale co to jest ta Integracja Bilateralna?

Integracja Bilateralna to współpraca i koordynacja obu stron ciała w działaniu. Polega na umiejętności wykonywania w tym samym czasie określonego ruchu przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów  drugiej strony oraz zdolności koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.  Chodzi tu o wszystkie strony ciała w 3 osiach, czyli przód/tył, prawa/lewa, dół/góra. Osie ciała

Jest to więc skomplikowana czynność polegająca na  wykonywaniu różnych ruchów w sposób zintegrowany i sekwencyjny poprzez wykorzystanie dwóch części ciała w tym samym czasie.

 Aby koordynacja ruchów przebiegała prawidłowo, mózg musi komunikować się między obiema półkulami poprzez struktury łączące obie półkule. Najważniejsze z nich to ciało modzelowate, czyli spoidło wielkie (corpus callosum). Ten obszar mózgu  to największa struktura włóknista mózgu, która za pomocą aksonów łączy obie półkule i integruje ich funkcjonowanie. Dobrze rozwinięta lepiej i szybciej przesyła informacje, więc mózg wykorzystując możliwości obydwu półkul może sprawniej funkcjonować, co objawia się w  lepszej pamięci i szybszym uczeniu się, a także rozbudowanej wyobraźni i większej kreatywność. Słabo rozwinięte spoidło wielkie może być przyczyną słabej koncentracji i nadpobudliwości oraz ogólnie trudności w nauce z powodu częstego korzystania tylko z jednej półkuli.

Przekrój mózgu, spoidło wielkie

Obustronna koordynacja jest ściśle powiązana z układem przedsionkowym, który jest naszym wewnętrznym żyroskopem. Dzięki niemu otrzymujemy informacje w jakim położeniu znajduje się ciało i co się z nim aktualnie dzieje. Układ przedsionkowy wchodzi w skład układu równowagi. Nieustannie wymienia on informacje między narządem słuchu, wzroku, czucia głębokiego i móżdżku.

Integracja Bilateralna składa się z trzech elementów:

 1. przekraczania linii środkowej
 2. koordynacji dwóch stron w ruchach symetrycznych i asymetrycznych ruchów
 3. odróżnianiu jednej strony od drugiej podczas poruszania się.

Jeśli dziecko nie ma dobrze ukształtowanej Integracji Bilateralnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie mieć duże problemy w opanowaniu złożonych umiejętności motorycznych.

Dlaczego Integracja Bilateralna jest ważna?

 • Jest potrzebna do wykonywania czynności oburęcznych lub czynności, które wykonujemy w życiu codziennym jak posługiwanie się nożem i widelcem, zawiązywanie butów, obieranie warzyw itp.
 • Poprawia umiejętności koordynacji ruchowej, takie jak stabilność dłoni i kontrola oburęczna podczas czynności takich jak pisanie i posługiwanie się nożyczkami.
 • Poprawia pamięć, uwagę i umiejętności szkolne.
 • Wspiera percepcję wzrokową, w tym koordynację wzrokowo-ruchową, pozwalającą harmonizować ruchy gałek ocznych z ruchami całego ciała, pamięć wzrokową, to jest zdolność do utrwalania i przypominania sobie obrazów oraz różnych informacji.
 • Pomaga koordynować ruchy motoryki dużej.
 • Angażuje większą część móżdżku (centrum równowagi), pozytywnie wpływając na zmysł przedsionkowy i orientację przestrzenną.
 • Pomaga  w takich umiejętnościach jak zabawa piłką (łapanie, kozłowanie itd.), ubieranie się, pisanie, jazda na rowerze, a w przyszłości prowadzenie samochodu.

W jaki sposób możesz ocenić, czy Twoje dziecko ma trudności z Integracją Bilateralną i jak mu pomóc?

Jako rodzic możesz zaobserwować objawy mogące wskazywać na zaburzenia Integracji Bilateralnej w życiu codziennym. Objawy te zostały wymienione w tekście.

Najlepiej jednak skontaktować się z certyfikowanym terapeutą Integracji Bilateralnej Sheila Dobie OBE, którego możesz znaleźć na stronie Polskiej Akademii Bilateralnej Integracji. 

Terapeuta przeprowadzi diagnozę i dobierze indywidualny program dopasowany do trudności Twojego dziecka.

Więcej o samej metodzie i procedurze terapeutycznej dowiesz się tutaj.